משנת 1991 מחויב כל מבנה חדש במדינת ישראל בתכנון והקמת מרחב מוגן בהתאם לצורך ובכפוף לאישור פיקוד העורף.

חברתנו הינה החברה הבלעדית במדינת ישראל העוסקת בכתיבת רגולציה ובעדכון התקנות למיגון. כחברה שעוסקת בנושא זה, אנו נמצאים בקדמת הידע המקצועי ומעודכנים בשינויים המתרחשים בתחום המיגון וגם במחקרים ופיתוח בתחום זה.

מקצועיות ומעורבות שלנו בתהליכים לאומיים מאפשרת לנו לספק יעוץ מיגון הבוחן את כל קשת הפתרונות הקיימים בשוק הישראלי והעולמי, לייעל את התכנון וכתוצאה מכך לאפשר קיום התייעלות ליזמים, להוריד עלויות ביצוע לקבלנים ולאפשר גמישות תכנונית לאדריכלים.

אנו יודעים לספק לאדם הפרטי, לארגונים, ליזמים אדריכלים וקונסטרוקטורים, את המענה המלא בתחום הנדסת המיגון, מניתוח האיומים והגדרת התרחישים, דרך יעוץ מיגון, תכנון המיגון וביצועו.
כמו כן, אנו עוסקים בהדרכות של תחום המיגון
גם במוסדות אקדמיים וגם בארגוניים פרטיים.

בין לקוחותינו