דרישות לתכנון המיגון במדינת ישראל מפורסמות על ידי פיקוד העורף. ההנחיות והדרישות מפורסמות ברמות משפטיות שונות של מסמכים- החל מתקנות שלמעשה מהוות חקיקה משנית ועד להנחיות ענף הנדסה או נהלים שאלו הן הנחיות ברמה משפטית הנמוכה ביותר.

חברתנו הוקמה על ידי קצינים יוצאי פיקוד העורף שבמסגרת תפקידם הצבאי הובילו את תהליך כתיבת התקנות, התקנים, המפרטים וההנחיות בתחום המיגון.

כחברה, הובלנו מספר פרויקטים של משרדי ממשלה ורגולטורים נוספים של כתיבת תקנות, מפרטי תכנון וביצוע והנחיות פרטניות.

הניסיון שנצבר על ידינו בהיבט הרגולציה לצד הניסיון שנצבר כיועצים לגופים רגולטורים לכתיבת התקנות, ממקם אותנו בעמדה ייחודית ובלעדית בתחום זה.

כמו כן, בשורותינו בקר תכן מוסמך הרשום בפנקס הבקרים (בודק מוסמך של רשות לאומית להסמכת מעבדות).