תחום התעשיה דורש התייחסות שונה לנושא המיגון מפרויקטים אזרחים "רגילים". בתחום זה מדובר על מספר מרכיבים שיש לקחת אותם בחשבון בעת תכנון:

  1. מיגון נדרש בהתאם לרגולציה של גופים שונים
  2. שמירה על יכולת רציפות העסקית של המתקנים גם במצבי החירום
  3. מניעת השפעת אירוע חירום שבתוך המתקן על הסביבה בדגש על מיגון חומ"ס.

חברתנו מתמחה בתכנון מיגון עבור מתקנים תעשייתיים במתכונת של "תפירת חליפה" – התאמת התכנון לדרישות הרגולציה מחד וצרכים ומגבלות המתקן מאידך.

לזכותנו עשרות שנים של תכנון מיגון ייעודי, בחינת תוכניות מיגון עבור פיקוד העורף, כתיבת רגולציה ועוד.

בין לקוחותינו