כחלק מהיערכות הארגון למצבי החירום, נדרשת בחינה מעמיקה של הסביבה הפיזית בארגון והכנתו לתפקוד בחירום, מהדברים החשובים הוא להערך מראש ולהציב שילוט חירום נכון ומתאים.

חברתנו פיתחה ומבצעת סקרי מיגון שמטרתן קביעת רמת המיגון והנחיות להגנה על עובדים  בכל אזור במבנה.

התוצאות של סקרי המיגון מהוות בסיס הכרחי להכנת תוכנית המענה והתפקוד של הארגון בחירום.

כמו כן, ביצוע הסקר מאפשר לזהות את הפערים במצב המיגון וברמת המוכנות של הארגון לחירום.

החלק הבלתי נפרד מסקרי המיגון הינו נושא שילוט החירום.

שילוט החירום נדרש על מנת לסייע לעובדים ולמבקרים לפעול נכון במצב של התקפה. השילוט מכוון לאזורים מוגנים ומפרט הנחיות התנהגות נכונות בעת חירום.