מהי
רציפות תפקודית או המשכיות עסקית לארגון?

המשך
פעילות הארגון במצבי חירום להבטחת היכולת לספק את השירותים / התוצרים הנדרשים או
לצורך שמירה על הערך העסקי של הארגון.

מחויבות
הארגון לרציפות יכולה להתקיים הן מצרכים עסקיים והן מתוקף חוק במידה והארגון מוגדר
כשירות חיוני.

באמצעותנו
תוכלו להבטיח את הרציפות לארגונכם בהתאמה מוחלטת לצרכים שלכם לאספקת השירות או
המוצר בזמן הנכון, באיכות הרצויה, בכמות הנדרשת, ובמקום הרצוי.

בתהליך העבודה נאפיין את צורכי החברה, את המשאבים הצפויים להיות ברשותכם
בשעת חירום ואת התוצר אותו אתם נדרשים לספק.

בסיום התהליך אנו מתחייבים לספק אבחון יסודי ומקיף של הארגון הכולל:

  • הגדרת ההישגים הנדרשים ויעדי הארגון במצבי חירום (הכרחי, חשוב ורצוי)
  • טיפול וחיזוק נקודות כשל קריטיות להבטחת ההישגים הנדרשים (יצירת יתירות/חליפיות או הגנה)
  • תכנית מענה אירגונית/טכנולוגית להשגת היעד והטמעתה בארגון.