מסירת הפרויקט לטופס 4, פיקוד העורף – הנחיות

 • Post author:
 • Post category:כללי

הנדון: מסירת הפרויקט לטופס 4, פיקוד העורף – הנחיות

 1. בהמשך לשיחתנו בנושא, להלן המסמך המפרט את ההנחיות לאופן מסירת הפרויקט לפיקוד העורף.
 2. ברצוני לציין, שלפי חוק התכנון והבניה פיקוד העורף אינו חלק מתהליך מסירת הפרויקט ולכן, תחילת התהליך יהיה מול העיריה שהיא ככל הנראה תדרוש גם את אישור פיקוד העורף. בשולי הדברים נציין שקיימות עיריות שמבצעות את סיור המסירה ומשלימות את התהליך ללא מעורבות פיקוד העורף וישנן שתי עיריות (תל אביב והרצליה) שבהן הוסמכו מספר עובדים על ידי פיקוד העורף ולכן, לפי שיקול דעתה של העיריה, בחלק מהפרויקטים המסירה מתבצעת מול אותם הגורמים המוסמכים ולא מול הפיקוד.
 3. בסיום הפרויקט, יש להכין את המסמכים הבאים:
 4. תוכנית הג”א מאושרת (גרמושקה) – נציין, שתוכנית היתר או כל תוכנית אחרת איננה רלוונטית – נדרש להציג תוכנית הג”א שאושרה.
 5. אם במהלך הביצוע בוצעו שינויים כל שהם בדירות (לאו דווקא במרחבים המוגנים, אלא גם בדירות עצמן) – יש לגשת למהנדס המחוז הרלוונטי בפיקוד העורף לקבלת אישור שינויים תוך כדי ביצוע.
 6. ריכוז תעודות הבאות:
 7. ריכוז בדיקות בטונים – אם יש בטונים שחוזקם ב-28 יום קטנה מ-30 מגפ”ס, יש להוציא גלילים או ללגשת למהנדס מחוז פיקוד העורף עם פתרון חיזוק מוצע – אישור קונסטרוקטור לא מספק ולא רלוונטי.
 8. בדיקות אטימות – לכל אחד מהמרחבים המוגנים. יש לשים לב שבתעודה מופיע ערך הבדיקה ולא רק המסקנה.
 9. בדיקות טיח.
 10. תצהיר מהנדס אחראי על ביצוע שלד המקלט.
 11. אם בוצעו מעברי צנרת – אישור ובדיקת מעבדה על חומר משחתי שנעשה בו שימוש או על מעבר מודולרי שנעשה בו שימוש.
 12. תעודת אספקה של מערכות סינון ואישור קיום תו תקן על גבי הדגש שנרכש.
 13. אישור מספק מוצרי המסגרות ובו רשימת מספרי תווי התקן שהודבקו לפרטי המסגרות.
 14. לאחר הכנת המסמכים יש לעלות את כלל המסמכים למערכת הרישוי המקוון של פיקוד העורף.
 15. המלצה: יש לצרף למסמכים מכתב המסביר על הפרויקט, מפרט את כלל המסמכים שהועלו למערכת ומציין דרכי תקשורת לאנשים הרלוונטיים לקביעת סיור בשטח.
 16. לקראת מועד הביקורת יש לוודא את הנושאים הבאים:
 17. ניקיון כללי של המרחבים המוגנים.
 18. סגירה חופשית של הדלתות (כוח הסגירה של עד 20 ק”ג) ושל החלונות – דגש על יכולת תנועה של כנפיים נגררות.
 19. קיום תווי תקן על גבי חלונות, דלתות ומערבת הסינון.
 20. קיום כלל אביזרי הקצה של חשמל ותקשורת – לא ניתן להשאיר חוטי משיכה, חייב להיות אביזר קצה.
 21. אנו נשמח לעמוד לרשותכם.

בברכה,

מיכאל ואטנמכר וצוות א-סיפה בע”מ