ריכוז הנחיות פיקוד העורף לגבי עוביי קירות מרחבים מוגנים

 • Post author:
 • Post category:כללי
 1. פיקוד העורף מפרסם את דרישותיו לגבי תכנון מרחבים מוגנים במספר ערוצים:
 2. תקנות מפרטים לבניית מקלטים המפורסמים ברשומות (משרד המשפטים)
 3. מפרטים מקצועיים ייעודיים המפורסמים על ידי ענף הנדסה
 4. הנחיות ענף – מפורסמות על ידי ענף הנדסה
 5. בתקופה האחרונה נתקלנו במספר פרויקטים שבהם גילינו פערים בהנחיות כתובות ובדרישות מהנדסי פיקוד העורף שלא היו ברורות דיו.
 6. לאור ריבוי ההנחיות, החלטנו לרכז את כל הדרישות בטבלה מסדר אחת על מנת להקל בעבודת המשרד. אנו שמחים לחלוק אתכם את הטבלה ומקווים שהיא תהיה לעזר.
 7. חומר זה מוגש כחומר עזר למתכננים והוא מבוסס על ידע ופרשנות של החברה. מסמך זה אינו מהווה מסמך רשמי רגולטיבי, אינו מחייב ובכל מקרה של סתירה בין הרשום במסמך זה לרשום במסמכים הרשמיים של פיקוד העורף – הרשום במסמכים הרשמיים הוא זה שקובע.
 8. השימוש בנתונים המופיעים במסמך הינו על אחריות המשתמש בלבד.
 9. אנו נשמח לעמוד לרשותכם.

בברכה,

מיכאל ואטנמכר
וצוות החברה

נספח א’ – היבטים משפיעים

פיקוד העורף קובע את עובי קירות המרחבים המוגנים בהתבסס על מספר היבטים וביניהם:

 • תוחלת אפשרית של הנזק במקרה של פגיעה:
 • סוג המרחב המוגן – ממ”ד, ממ”ק, ממ”מ או מרחב מוגן במוסד חינוך או במוסד בריאות וכך הלאה.
 • גודל המרחב המוגן – משפיע באופן ישיר על מספר אנשים שיכולים להימצא בו.
 • הסתברות לפגיעה:
 • מספר קירות חוץ במרחב המוגן
 • קרבת המרחב המוגן לקו בניין
 • קרבת המרחב המוגן למבנה סמוך
 • נקודות תורפה:
 • הימצאות חלונות בקיר
 • רמת האיום:
 • אזור קדמי שונה מאזור עורפי

כאשר אוספים השפעות של כל ההיבטים הנ”ל, נקבע עובי הקירות והתקרות של המרחבים המוגנים כפי שמופיע בנספח ב’.

נספח ב’ – דרישות לעוביים של קירות ותקרות במרחבים מוגנים

מקלט:

רכיב

תנאים

עובי רכיב [ס”מ]

קיר חוץ

בכל מצב

40

קיר פנים

בכל מצב

30

תקרת ביניים

בכל מצב

30

תקרה עליונה

בכל מצב

40

 

ממ”ד:

רכיב

תנאים

עובי רכיב [ס”מ]

קיר חוץ

עד 2 קירות חוץ

25

3 קירות חוץ

30

4 קירות חוץ (מצב חריג)

40

קיר עם חלון נגרר

30

קיר עם חלון נגרר + 4 קירות חוץ

40

קיר פנים

בכל מצב

20

תקרת ביניים

בכל מצב

15

תקרה עליונה

בכל מצב

20

 

עובי קירות חוץ:

 

 

מספר קירות חוץ

 

 

1

2

3

4

הימצאות חלון נגרר

ללא חלון נגרר

25

25

30

40

עם חלון נגרר

30

30

30

40

 

 

 

ממ”ק:

רכיב

תנאים

עובי רכיב [ס”מ]

קיר חוץ

קיר חוץ 1

30

2 קירות חוץ ומעלה (מצב חריג – לא מוגדר בתקנות או מסמכים נוספים)

40

קיר חוץ עם חלון נגרר

35

2 קירות חוץ ומעלה + חלון נגרר

40

קיר פנים

בכל מצב

20

תקרת ביניים

בכל מצב

15

תקרה עליונה

בכל מצב

20

 

עובי קירות חוץ:

 

 

מספר קירות חוץ

 

 

1

2

3

4

הימצאות חלון נגרר

ללא חלון נגרר

30

40

40

40

עם חלון נגרר

35

40

40

40

 


 

ממ”מ:

רכיב

תנאים

עובי רכיב [ס”מ]

קיר חוץ

קיר חוץ 1

30

2 קירות חוץ

35

3 או 4 קירות חוץ

40

קיר חוץ 1 עם חלון נגרר

35

2 קירות חוץ עם חלון נגרר

35

3 או יותר קירות חוץ עם חלון נגרר

40

שטח מעל 60 מ”ר – מצב חריג שלא מוגדר בתקנות

40

קיר פנים

שטח עד 20 מ”ר

20

שטח 20 עד 60 מ”ר

25

שטח מעל 60 מ”ר – מצב חריג שלא מוגדר בתקנות

35

בכל שטח עם חלון נגרר

35

תקרת ביניים

בכל מצב

15

תקרה עליונה

שטח עד 20 מ”ר

20

שטח 20 עד 60 מ”ר

25

שטח מעל 60 מ”ר – מצב חריג שלא מוגדר בתקנות

40

 

עובי קירות חוץ:

 

 

מספר קירות חוץ

 

 

1

2

3

4

 

 

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

שטח המרחב המוגן

עד 20 מ”ר

30

35

35

35

40

40

40

40

20-60 מ”ר

30

35

35

35

40

40

40

40

מעל 60 מ”ר

40

40

40

40

40

40

40

40

 

ממ”מ במוסד להשכלה גבוהה:

רכיב

תנאים

עובי רכיב [ס”מ]

קיר חוץ

בכל מצב

40

קיר פנים

שטח עד 20 מ”ר

20

שטח 20 עד 60 מ”ר

25

שטח מעל 60 מ”ר – מצב חריג שלא מוגדר בתקנות

35

בכל שטח עם חלון נגרר

35

תקרת ביניים

בכל מצב

20

תקרה עליונה

שטח עד 20 מ”ר

20

שטח 20 עד 60 מ”ר

25

שטח מעל 60 מ”ר – מצב חריג שלא מוגדר בתקנות

40

 

עובי קירות חוץ:

 

 

מספר קירות חוץ

 

 

1

2

3

4

 

 

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

שטח המרחב המוגן

עד 20 מ”ר

30

35

35

35

40

40

40

40

20-60 מ”ר

30

35

35

35

40

40

40

40

מעל 60 מ”ר

40

40

40

40

40

40

40

40

 

 

 

מרחב מוגן במוסד חינוך:

רכיב

תנאים

עובי רכיב [ס”מ]

קיר חוץ

בכל מצב

40

קיר פנים

שטח עד 60 מ”ר

30

שטח מעל 60 מ”ר

35

בכל שטח עם חלון נגרר

35

תקרת ביניים

שטח עד 60 מ”ר

25

שטח מעל 60 מ”ר

30

תקרה עליונה

בכל מצב

40

רצפה תחתונה מוגבהת מעל קרקע

שטח עד 60 מ”ר

30

שטח מעל 60 מ”ר

35

 

 

 

מספר קירות חוץ

 

 

1

2

3

4

 

 

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

ללא חלון נגרר

עם חלון נגרר

שטח המרחב המוגן

עד 60 מ”ר

עובי קירות חוץ – 40

מעל 60 מ”ר