פתרון בידוד תרמי במרחבים מוגנים

  • Post author:
  • Post category:כללי
  1. בחודש ינואר 2020 נכנס לתוקף תקן 1045 לאחר רביזיה. לאחר תחילת יישום התקן התעוררו שאלות הנוגעות לביצוע בידוד תרמי במרחבים מוגנים.
  2. לאחר בחינת הנושא מול ועדת המומחים שבמכון התקנים, להלן הפתרונות האפשריים לביצוע בידוד תרמי במרחבים מוגנים שיעמדו בדרישות ת”י 1045 ות”י 5075:
  3. בידוד ברצפה – הכנסת לוח קלקר מעל הבטון ומתחת למילוי.
  4. בידוד בקירות – חיפוי הקיר באמצעות טיח תרמי או באמצעות לוחות גבס בהתאם לדרישות ת”י 5075.
  5. בידוד בתקרה – הכנסת לוח מבודד בתבנית לפני היציקה. הלוח המבודד יכול להיות מסוג קלקר, פוליאש, צמר עץ וכדומה. יש לשים לב לשמירה על עובי התקרה באזור הלוח – שלא יקטן מעובי בטון מזערי הנדרש בתקנות.
  6. בנוסף, נציין שת”י 5075 נמצא בתהליך רביזיה מתקדם (צפוי להתפרסם בעוד מספר חודשים) ובו יהיו מספר חידושים ועדכונים שצפויים לאפשר פתרונות נוספים.
  7. נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה.

מיכאל ואטנמכר,

מהנדס מיגון והיערכות לחירום // משנה למנכ”ל