מפרט הנדסי לתכנון מרחבים מוגנים – כניסה לתוקף וועדת חריגים

 • Post author:
 • Post category:כללי
 1. בתחילת חודש אפריל 2020 פרסם פיקוד העורף “מפרט לתכנון הנדסי במרחבים מוגנים” (להלן קישור למפרט https://www.oref-rishuy.org.il/Sip_Storage/FILES/3/1203.pdf).

פרק 5 במפרט החדש מגדיר כללים חדשים לגבי תכנון ירידות קירות מרחבים מוגנים.

שינוי ההנחיות בנושא זה הינו מהותי  – ההנחיות החדשות משנות באופן דרסטי את אפשרויות התכנון.

 • המפרט החדש נכנס לתוקף בתאריך ה-01/07/2020. כלומר, החל מתאריך זה לא ניתן להגיש תוכניות שבהם תכנון ירידת הקירות של מרחבים מוגנים לא תואמת את דרישות המפרט החדש.
 • על מנת לאפשר תקופת מעבר מסוימת, פרסם פיקוד העורף הנחיה המגדירה את האפשרות להחרגת פרויקט מעמידה בדרישות החדשות (להלן קישור להנחיה https://www.oref-rishuy.org.il/Sip_Storage/FILES/5/1205.pdf).
 • לפי הנחיה זו, ניתן להגיש פרויקט לוועדת חריגים שתתכנס לאחר ה-01/07/2020 ותדון בכל הבקשות שתוגשנה אליה עד אז.

להלן התנאים המאפשרים הגשת תוכנית לוועדת החריגים:

 • משך תכנון ארוך שהתחיל לפני פרסום המפרט החדש
 • אופי ייחודי של הפרויקט – מורכבות או גודל.
 • שלב התכנון – פרויקט נמצא בשלב תכנון מתקדם.
 • להלן פרויקטים בעלי אופי ייחודי שניתן להגישם לוועדת החריגים:
 • פרויקטים של תמ”א 38 או התחדשות עירונית
 • פרויקטי מגורים גדולים (מעל 200 יחידות דיור)
 • פרויקטי תשתית
 • פרויקטים שאינם מגורים בשטח בניה גדול מ-10,000 מ”ר
 • להלן החומרים הנדרשים לטובת הגשת הבקשה לועדת חריגים:
 • תוכנית הפרויקט בקנ”מ 1:100
 • אם הנימוק להחרגה הינו שלב תכנון מתקדם, יש לצרף גם את נספחי התכנון הנוספים כגון אדריכלות 1:100, תוכנית תנועה או נספח קונסטרוקציה
 • כל חומר המעיד על מך התכנון – תיעוד פתיחת תיק בוועדה או ברישוי זמין, פרוטוקולים של דיוני ועדה, תיק מידע וכדומה.
 • מכתב מהיזם המפרט את תהליך התכנון מבחינת לוחות הזמנים ומנמק את הצורך בהחרגת הפרויקט (מומלץ לנמק מדוע לא ניתן לשנות את התכנון בהתאם לדרישות החדשות).
 • אופן ההגשה:
 • את כל המסמכים יש להגיש כתיק מסודר פיזי למשרד מהנדס המחוז הרלוונטי
 • את התיק יש להעביר למשרד מהנדס המחוז לא יאוחר מ-30/06/2020.
 • משרדנו נערך לסיוע ללקוחותינו בשני מישורים הבאים:
 • תגבור צוות המשרד העוסק בבדיקת התוכניות וזאת במטרה לעמוד בעומס החריג שנוצר בעקבות פרסום המפרט החדש.
 • איסוף כלל הפניות לוועדת החריגים והעברתן למשרדי מהנדסי המחוזות. יודגש, ברצוננו לבצע העברה מרוכזת במהלך שבוע אחרון של חודש יוני. לא נוכל לסייע בהעברת תיקים בודדים שלא במסגרת העברה המרוכזת.
 • דגשים נוספים:
 • הגשת התוכניות לועדת חריגים איננה מבטיחה באופן חד משמעי את האישור של הועדה להמשך תכנון לפי הדרישות הישנות.
 • משרדינו עושה מאמצים כבירים לתת מענה לכל הפרויקטים המבקשים לקבל את אישור פיקוד העורף לפני ה-01/07/2020 ולכן, לא נוכל לסייע בהכנת התיקים להגשה לוועדת החריגים.

צוות המשרד עומד לרשותכם לכל שאלה. אנו מתנצלים על זמני תגובה ארוכים מהרגיל הנובעים מעומס חריג שנוצר כתוצאה מפרסום ההנחיות החדשות ורצון היזמים להגיש את כל הפרויקטים לפני ה-01/07/2020 – מועד כניסה לתוקף של המפרט החדש.

צוות א-ס.י.פ.ה בע”מ