מיגונית

מיגונית

מסגרות מגן - השתלמות מיגון

ת"י 4422 – פריטי מסגרות למקלטים ולמרחבים מוגנים

התקן מחולק ל-3 חלקים:

 • חלק 1 – פריטי מסגרות למקלטים: מקלטים שאינם מרחבים מוגנים- דרישות, בדיקות והתקנה
 • חלק 2 – פריטי מסגרות למרחבים מוגנים – דרישות ובדיקות
 • חלק 3 – פריטי מסגרות למרחבים מוגנים – התקנה

ת"י 4422 – דרישות תקן עיקריות

 • סימון המוצרים (שם היצרן, מספר היתר וכו’)
 • תוכניות והוראות התקנה, הובלה ואחסון
 • מידת פתח אור מינימאלית ומקסימאלית למוצרים השונים
 • דרישות לגבי ידיות, צירים, מנעולים, בריחים אטם PDM
 • מידות, כיוונון, אפשרות להחלפת פריטים וכו’
 • תכנון למניעת עיוות בזמן היציקה וההובלה.
 • דרישות גימור וגלוון.
 • שיפועים לניקוז מים (בחלונות)
 • כח הפעלה מרבי לנעילה

ת"י 4422 – בדיקות נדרשות

 • בדיקה בניסוי פיצוץ ע”פ הטבלאות בתקן.
 • בדיקת קיימות – הפעלת מאות/אלפי מחזורי פתיחה וסגירה.
 • בדיקת חוזק מערכת הנעילה וסף תחתון בדלת.
 • בדיקת אטימות – רציפות פס האטימה ואטימות למים.

מבנה דלת מגן

 • אגפי דלתות הדף מיוצרים מפחים דקים מכופפים עם קורות חיזוק פנימיות. עובי הפחים נע בין 1-4 מ”מ.

 • מלבן הדלת (משקוף) מיוצר מפח מכופף בעובי 2-3 מ”מ (תלוי בעומק המלבן)

  דלת הדף ורסיסים דירתית או למוסדות בריאות בנויה מלוח פלדה בעובי 18/25 מ”מ

דלת מיגונית
מיגונית

פריטי מסגרות למרחבים מוגנים - דלתות

סוג

גובה (ס”מ)

רוחב (ס”מ)

דלת הדף חד כנפית דירתית

200

70/80

דלת דירתית “משופרת” (18 מ”מ)

200

70/80

דלת הדף חד כנפית מוסדית

200

85/90/100

דלת הדף חד כנפית ודו כנפית למוסדות רפואיים

210

100-140

150-220

דלת הדף ורסיסים חד כנפית למוסדות רפואיים

210

70-140

דלת הסף ורסיסים דו כנפית למוסדות רפואיים

210

150-240

פריטי מסגרות למרחבים מוגנים – דלתות (המשך)

סוג

גובה (ס”מ)

רוחב (ס”מ)

דלת נגררת “דלית”

דלת צירית “דלית”

200

70/80

דלת הדף ורסיסים לתשתיות לאומיות (32 מ”מ)

200/210

70-110

בחינת דלתות הדף למרחב מוגן

בחינת דלתות הדף למרחב מוגן

מבנה חלון מגן – דור ישן

 • חלון חיצוני מגן – מבוסס על לוח פלדה בעובי המתאים לייעוד החלון
 • מלבן החלון (משקוף) – מיוצר מפח מכופף בעובי 2-3 מ”מ ומעוגן בבטון
 • חלון פנימי – אטום בפני חדירת גזים, זכוכית רב שכבתית

פריטי מסגרות למרחבים מוגנים – חלונות דור ישן

 • סוג

  עובי פלטה (מ”מ)

  רוחב או גובה (ס”מ)

  חלון הדף דירתי נגרר חד כנפי ודו כנפי

  18

  80/90/100

  חלון הדף דירתי צירי-

  דו כנפי בלבד

  חלון דירתי דו-תכליתי

  חלון מוסדי נגרר חד כנפי

  24

  חלון הדף דו כנפי צירי – קדמי

  32

חלונות דור חדש – דרישות עיקריות

 • בחינה בניסוי בקנ”מ מלא
 • אחריות של המציע על כלל המערכת
 • חילוץ עצמי של השוהים במרחב המוגן
 • עמידה כנגד הדף של רש”ק קונבנציונלי
 • מניעת חדירה של חומרי לחימה כימיים וביולוגיים
 • עמידה בפני רסס של פצצות אוויר וראשי קרב אחרים
 •  

סוגי חלונות מדור חדש

חלון למודסות בריאות
חלון למודסות בריאות
חלון דו-תכליתי
חלון דו-תכליתי
חלון הזזה דו כנפי
חלון הזזה דו כנפי
חלון הזזה חד כנפי
חלון הזזה חד כנפי

חלונות מגן בעוטף עזה

תכנית חלון ממוגן לדוגמה

בחינת חלון מגן לעוטף עזה

צינורות אוורור

 • צינורות תקניים המופיעים בתקן: 4″, 8″, 14″
 • בממ”ד נדרשים 2 צינורות של 4″ לכניסה ויציאה של אוויר למערכת אוורור וסינון וצינור אחד של 8″ לחיבור של שרוול מיזוג מרכזי.
 • בממ”מ כמות הצינורות משתנה בהתאם לשטח
 • בהתקנת צינור בקיר חוץ, נדרש מגן רסיסים המונע כניסת רסיסים דרך הצינור

דלתות - סיכום