מפרט הנדסי לתכנון מרחבים מוגנים – סטאטוס והנחיות להמשך

 • Post author:
 • Post category:כללי
 1. בתחילת חודש אפריל 2020 פרסם פיקוד העורף “מפרט לתכנון הנדסי במרחבים מוגנים”.
 2. המפרט החדש הציעה גישה שונה לכל הקשור לתכנון ירידת קירות של מרחבים מוגנים.
 3. שינוי תפיסתי זה הביא לדיונים מקצועיים רבים בשוק בדגש על בחינת התאמתו לדרישות התכנון הסיסמי והתאמתו לדרישות תקנים נוספים.
 4. בתאריך ה-22/06/2020 התקיים בפיקוד העורף דיון רב משתתפים שבעקבותיו החליט פיקוד העורף להקפיא את החלת המפרט (ראה קישור להודעת פיקוד העורף – https://www.oref-rishuy.org.il/Sip_Storage/FILES/8/1208.pdf).
 5. החלטה זו בין היתר מייתרת את הצורך בהגשת תוכניות לוועדת חריגים כפי שהוגדר בעבר.
 6. על מנת לאפשר קידום פתרונות חדשים וגמישות רבה יותר בתכנון ירידת הקירות של מרחבים מוגנים מקים פיקוד העורף ועדה מקצועית שתדון בחודשים הקרובים במפרט ותציע עדכונו. להערכתנו, המפרט המעודכן יפורסם במהלך חודשי הסתיו של שנת 2020.
 7. עד לפרסום המפרט החדש, תכנון ירידת הקירות של מרחבים מוגנים יהיה לפי ההנחיות שהיו עד היום (הנחיית ענף 61 לתכנון 50% ירידת קירות והנחיה 62 לתכנון תקרת טרנספורמציה חלקית עם 25% ירידת קירות).
 8. ברצוננו להדגיש כי הנחיית ענף 62 (תכנון תקרת טרנספורמציה חלקית עם 25% קירות יורדים) נמצאת בבחינה ויתכן ותבוטל עוד בטרם פרסום המפרט החדש.
 9. להלן המלצתנו להמשך:
 10. פרויקטים שנכנסו לתהליך תכנון מואץ בגלל לחץ של פרסום ההנחיות החדשות – יש להמשיך בתהליך התכנון ולסיים מהר ככל הניתן לפני החלטה על הנחיית ענף 62.
 11. פרויקטים שנמצאים בתחילת תכנון – יש לשאוף לתכנון עם 50% ירידת קירות ולהימנע ככל הניתן מתכנון במתכונת המוגדרת בהנחיית ענף 62.
 12. פרויקטים שניתן לסיים את תהליך התכנון לפני תקופת חגי תשרי הקרובים – יש להאיץ את תהליך התכנון על מנת לסיים בזמן.
 13. 10.  משרדינו נערך למתן מענה מלא ומהיר לכל הפרויקטים בנורמות שירות כפי שנהוגים אצלינו – מענה לכל פניה תוך 48 שעות. לצורך כך משרדנו גייס יועץ נוסף שיתחיל לתת מענה לפניותיכם החל מחודש יולי הקרוב.

צוות א-ס.י.פ.ה בע”מ