נוהל עריכה והגשה של תוכניות מיגון

 1. בתאריך ה-28/07/2020 פרסום פיקוד העורף נוהל עריכה והגשת תוכניות מיגון. מצ”ב הקישור:

https://www.oref-rishuy.org.il/Sip_Storage/FILES/0/1210.pdf

 • הנוהל נכנס לתוקף בתאריך ה-01/10/2020.
 • להלן מספר דגשים להוספת דרישות בעריכת תוכניות יחסית למה שהיה מקובל עד כה:
 • בתוכניות 1:100 יש להוסיף בתוכניות מרחבים מוגנים את הנושאים הבאים:
 • קווי סימון של זווית 45 מעלות משני צידי הדלתות של מרחבים מוגנים.
 • סימון מידות כלל הפתחים בחזיתות המבנה.
 • שטח המרחב המוגן.
 • מידות אורך ורוחב של המרחב המוגן.
 • סוג דלת וחלון במרחב מוגן.
 • בתוכניות 1:50 יש להוסיף גם את המידות הבאות:
 • נפח המרחבים המוגנים.
 • חישוב היקף ירידת הקירות כולל סכמה של הקירות היורדים כתוכנית מפורשת.
 • במרחבים מוגנים מוסדיים יש להוסיף בנוסף לטבלת חישוב שטח המיגון הנדרש גם את הסכימה הצבעונית שמציינת את השיוך של אזורים שונים למרחב מוגן מסוים וגם את מסלול הגישה מכלל האזורים אל המרחב המוגן כולל אורך דרך הגישה.
 • נקודה קריטית נוספת, הינה דרישה לשתול בנספח מיגון תצהיר החתום על ידי עורך הבקשה ומתכנן השלד (מצורף כנספח).
 • צוות המשרד עומד לרשותכם לכל שאלה. נשמח להסביר ולסייע.

צוות א-ס.י.פ.ה בע”מ

נספח – תצהיר עורף הבקשה ומתכנן השלד
נספח – תצהיר עורף הבקשה ומתכנן השלד