נוהל הגשת תוכניות מיגון לפיקוד העורף – תצהיר מתכננים

כפי שרובכם מכירים, החל מ-01/10/2020 נכנס לתוקף נוהל חדש של הגשת תוכניות לפיקוד העורף.

בהתאם לנוהל החדש, כחלק מדף ראשון של תוכנית ההגשה נדרש להכניס תצהיר נוסף ייעודי בנוסף לכל התצהירים הקיימים בו.

בימים האחרונים התחיל פיקוד העורף להחזיר את התוכניות המוגשות עם הערה הדורשת השלמת התצהיר כאמור.

למען נוחיותכם, מצורף בהמשך המסמך נוסח התצהיר.

אנו ממליצים שתכניסו את התצהיר לפורמטים הקבועים של משרדכם.

נמשיך לעקוב אחר השינויים ולעדכן את קהל המתכננים.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

בברכה,

צוות א-ס.י.פ.ה