בניית מיגון – מה צריך לדעת כדי להימנע מתקלות?

מאז שנת 1991 בכל בניין בישראל נבנה פתרון מיגון פנימי – המרחב המוגן. למרות שמרחבים מוגנים מתוכננים ונבנים בישראל כבר 30 שנה, אנו נתקלים לעתים קרובות בטעויות בסיסיות בתכנון או בביצוע שנובעות מחוסר ידיעה או חוסר היכרות עם האביזרים השונים של המרחב המוגן. ליקויים חמורים בביצוע גורמים לעיכובים במסירת הפרויקטים ולנזקים כלכליים ישירים. בכתבה הבאה נסביר על הטעות הנפוצה ביותר בבניית מרחבים מוגנים – שימוש במסגרות לא מתאימה

§ מרחב מוגן במוסד חינוך–ממ”מ חינוך.
כשמו הוא, מרחב מוגן שמיועד לבנייה במוסדות החינוך – בתי ספר וגני ילדים.
§ מרחב מוגן ייעודי – ממ”י. זהו מרחב מוגן הנמצא במוסדות בריאות.
§ מרחב מוגן קדמי – כל הסוגים של המרחבים המוגנים

המפורטים לעיל אך נמצאים בגזרה גיאוגרפית שהוגדרה על ידי אלוף הפיקוד כאזור קדמי (נכון להיום – יישובים הגובלים בלבנון וסוריה וכן יישובי עוטף עזה).

חברתנו א-ס.י.פ.ה עוסקת במאות פרוייקטי ייעוץ מיגון בשנה ובמסגרת עבודתנו אנו נתקלים בעשרות רבות של ליקויים חמורים בביצוע, שגורמים לעיכובים במסירת הפרויקטים וגם לנזקים כלכליים ישירים.

הטעויות הנפוצות בשימוש במסגרות מגן שאינה מתאימה ומה ניתן לעשות על מנת להימנע מכך: טעות נפוצה מס’ 1 – התקנת מסגרות מגן שאינה מתאימה לסוג המרחב המוגן או בגדלים וכמויות חסרים. לכל סוג של מרחב מוגן מתאימים פרטי מסגרות ייעודיים. להלן ריכוז הדרישות:

מיכאל ואטנמכר ואיגור סבצ’נקו*

מהי מסגרות מגן?

“מסגרות מגן” היא שם כולל לדלת, חלון וצינורות האוורור המותקנים במעטפת המרחב המוגן ומטרתה לאפשר שימוש במרחב מוגן לייעודו בשגרה ולהישאר מוגן גם בייעודו המקורי בחירום. מסגרות מגן מיוצרת בהתאם לתקנים ומפרטים מיוחדים שנקבעים על ידי פיקוד העורף ומכון התקנים בהתבסס על ניסויי פיצוץ, כאשר העיקרי שבהם הוא ת”י 4422. מסגרות המגן משתנה בהתאם למאפיינים מסוימים שאת העיקריים שבהם נפרט במאמר זה. המאפיין העיקרי שמשפיע על בחירת סוג המסגרות הינו סוג המרחב המוגן. קיימים שישה סוגים של מרחבים מוגנים: § מרחב מוגן דירתי – ממ”ד. זהו מרחב מוגן המיועד לשימוש

דיירים של יחידת דיור אחת והוא מתוכנן כחלק מאותה יחידת הדיור.

§ מרחב מוגן קומתי – ממ”ק. זהו מרחב מוגן במבנה מגורים המיועד לשימוש משותף של דיירים של כמה יחידות הדיור. הוא יימצא באותה הקומה שבה נמצאות הדירות.

§ מרחב מוגן מוסדי – ממ”מ. זהו מרחב מוגן הנמצא בכל מבנה שהוא אינו מבנה מגורים.

מספר צינורות אוורור מזעריסוג החלוןמידות הדלתסוג הדלתסוג המרחב המוגן
2 צינורות “4 1 צינור “8חלון הדף דירתי עובי כנף 18 מ”מ70/200 או 80/200דלת הדף דירתית // דלת הדף ורסיסים דירתית משופרת // **דלת “דלית” // דלת הדף ורסיסים 25 מ”מממ”ד
3 צינורות “8 1 צינור “4חלון הדף מוסדי עובי כנף 24 מ”מ85/200 או 90/200 או 100/200דלת הדף מוסדית // דלת הדף ורסיסים 25 מ”מממ”ק
3 צינורות “8 1 צינור “4חלון הדף מוסדי עובי כנף 24 מ”מ85/200 או 90/200 או 100/200דלת הדף מוסדית // דלת הדף ורסיסים 25 מ”מממ”מ
3 צינורות “8 1 צינור “4חלון הדף מוסדי עובי כנף 24 מ”מ100/200דלת הדף מוסדית // דלת הדף ורסיסים 25 מ”מממ”מ בחינוך
לפי תכנון יועץ המיזוגחלון הדף מוסדי עובי כנף 24 מ”מ // חלון הדף למוסד בריאות -80 85/140100/210 או -110 240/210דלת הדף ורסיסים למוסדות בריאותממ”י
2 צינורות “4 1 צינור “8חלון הדף מוסדי עובי כנף 24 מ”מ70/200 או 80/200דלת הדף דירתית // דלת הדף ורסיסים 25 מ”מממ”ד קדמי

** דלת ״דלית״ הינה דלת חדשה יחסית וקיימת בתצורה צירית או נגררת. הדלת מיועדת להיות חלופה לדלת הדף ורסיסים דירתית משופרת בתנאים מסוימים.

נכון למועד כתיבת שורות אלו דלת זו עדיין אינה מיוצרת ע”י רוב יצרני המסגרות.

הנדסת בנייה ותשתיות, גיליון 90, מרץ 2021

מיגון

1. דלת הדף ורסיסים דירתית משופרת

2. דלת הדף ורסיסים דירתית 25 מ”מ

במצב המתואר – אושרה דלת הדף דירתית בתנאי שיש מחיצת בלוקים שמפרידה בין דלת הממ”ד לבין החלון בחדר שינה 3. ללא מחיצה זו, שטח החלון המותר בחדר חייב להיות קטן מהמתוכנן.

בתכנון, יש לשים לב לדרישות ייחודיות לכל סוג המיגון. נוסף למאפיינים המפורטים בטבלה מעלה, לכל סוג של מרחב מוגן קיימות דרישות מוגדרות לקירות מגן.

טעות נפוצה מס’ 2 – התקנת פרטי מסגרות שלא לפי התוכנית המאושרת. למהנדס הביצוע אתגרים רבים, כאשר הנושא של מסגרות מרחבים מוגנים לא תמיד מקבל את תשומת הלב הנדרשת. מגוון פרטי מסגרות מצד אחד והיעדר פיקוח או ידע בסיסי מצד שני גורמים לעתים להתקנה של פרטי מסגרות לא נכונים. לרוב, התקלה מתגלה בביקורת שנעשית במסגרת טופס 4. כלומר, במצב שעבודות הבנייה, לרבות כלל עבודות הגמר, הסתיימו. עלות הטעות גבוהה במיוחד מאחר שהיא כוללת לא רק את העלויות הישירות של החלפת הדלתות, אלא גם עלויות עיכוב במסירה ותיקוני גמרים. במצבים מסוימים, המצב אף עלול להשפיע על מידות החללים ובכך להעמיד את היזם אל מול תביעה אפשרית הנובעת מחוק מכר.

טעות נפוצה מס’ 3 – שינויי דיירים או שינויי תכנון תוך כדי ביצוע. בפרויקטים של היום המזמין (או הדייר, במקרה של פרויקט מגורים) דורש שינויים והתאמות לצרכים גם במעמד הרכישה. לעתים גם במעמד הביצוע, כשמגלים נושאים מסוימים שלא היה ניתן לזהות אותם בתכנון. יתרה מזו, אווירת הרישוי הקיימת מחייבת את היזמים לקדם היתר בנייה בכל מחיר, לרוב ללא הקפאת תצורה סופית לביצוע. להערכתי, ברוב הפרויקטים מתקיים תהליך קבלת ההיתר, היתר שינויים ובסוף, לקראת טופס 4 וגמר הבנייה גם תהליך נוסף של היתר שינויים, או לכל הפחות תהליך הסדרה בוועדה ואצל הרגולטורים השונים. מהנדסים ויזמים מכירים היטב את מגבלות השינויים התכנוניים הנובעים מחוק מכר, נושאי הנגישות ואף בטיחות המשתמש, אך במקרים רבים מתעלמים מחוסר ידיעה מהשפעת השינויים על המיגון.

הבעיה נובעת ממורכבות מסוימת של דרישות הגנה על דלתות המרחבים המוגנים, שקשורות בין היתר גם לסוג הדלתות. להלן כמה דוגמאות: 1. מחיצת בלוק שהיא למעשה קיר מגן

הנדסת בנייה ותשתיות, גיליון 90, מרץ 2021 39

השמאלית של המסדרון (המפרידה בין המסדרון לבין המטבח) כקיר בטון בעובי 10 ס”מ. הנושא התגלה בטופס 4 במסגרת ביקורת ולא אושר כשינוי מקובל (קיר בטון 10 ס”מ לא מהווה קיר מגן והפתח הבעייתי עדיין נותר ללא הגנה). במקרה זה, הפתרון שניתן הינו הקטנת ויטרינה בסלון.

מה ניתן לעשות על מנת להימנע ממצבים המתוארים?

1. הכר את דרישות ההגנה על הדלתות

פיקוד העורף מפרסם את הנחיותיו באתר שלהם. רוב ההנחיות מרוכזות בחוברת אחת. הכירו את העקרונות ודעו כיצד לוודא את המצבים הנפוצים. במצבים המיוחדים התייעצו עם צוות התכנון.

2. הכר את סוגי המסגרות והמגבלות שלה

מספר פרטי מסגרות המגן אינו גדול. כדאי שכל מהנדס ביצוע או מנהל הפרויקט יכיר את ההבדלים ביניהם ואת הזיהוי החיצוני שלהם.

3. זהה את המסגרות המגיעה לאתר כדי לוודא שהיא מתאימה למה שאושר בתוכנית הג”א

תוכנית מאושרת הג”א מהווה תוכנית ביצוע שנדרשת לאתר. לפני הזמנת המסגרות יש לוודא ולהגדיר את הפריטים.

4. תאם את שינויי הדיירים או את השינויים התכנוניים עם פיקוד העורף

פרויקט שבו מועסק יועץ מיגון – יש לתאם כל שינוי עם היועץ ולהגיש לקראת טופס 4 תוכנית שינויים לאישור פיקוד העורף. מאחר ששינויים מתפרסים על פני פרק זמן ארוך ולא ניתן לחכות עם כל שינוי דיירים לאישור פיקוד העורף, יש לסמוך על חוות דעת יועץ המיגון עד לגיבוש כלל השינויים והגשת

התוכנית לאישור פיקוד העורף.

הפעילו את צוות התכנון שלכם, בדגש על יועץ המיגון, בכל נושא שקשור לשינויים

מה ניתן לעשות אם בכל זאת טעינו?

קיימים כמה פתרונות בסיסיים: החלפת דלת לדלת חזקה יותר בניית קיר מגן שינוי חזיתות

שלושת הפתרונות יקרים, מסובכים גם תכנונית, גם ביצועית וגם בהיבט הרישוי ועלולים לגרום להסתבכות נוספת. במצב של טעות כזו, מומלץ לפנות למתכנן מיגון (להיזהר ממקדמי אישורים – נדרש כאן מתכנן). מתכנני המיגון יוכלו בדרך כלל להציע כמה חלופות לפתרון, להכין את פרטי הביצוע היעילים והפשוטים ביותר ולאשר את הפתרון בפיקוד העורף. לצערי, נפוצה הגישה שבה היזם פונה במצב זה ליועץ מיגון, שאינו מתכנן אלא מאכער של אישורים, ומנסה בכל דרך לקבל את האישור למצב. ברוב המקרים, אחרי איבוד זמן יקר, חוזרים לתהליך

התכנון כדי למצוא הפתרון. מתכנן המיגון יוכל לדוגמה:

פרויקט שבו מועסק יועץ מיגון – יש לתאם כל שינוי עם היועץ ולהגיש לקראת טופס 4 תוכנית שינויים לאישור פיקוד העורף

הדירה נרכשה על ידי אנשים שביקשו לבטל את חדר שינה 3 ובכך להגדיל את הסלון. הקבלן, שהיה משוכנע שמאחר שלא מדובר בקיר מגן (בטון) אז אין השפעה על הממ”ד, נענה לבקשה זו. במסגרת ביקורת לטופס 4 הנושא התגלה והקבלן נאלץ להחליף

את דלת הממ”ד לדלת הדף ורסיסים דירתית משופרת.

2. שינוי גודל הפתח בחזית – אמנם, זהו מצב נדיר יחסית מאחר ששינוי פתח בחזית גורם להתעסקות בהיתר שינויים, אך לעתים גם זה קורה, במיוחד בפרויקטים פרטיים של בנייה

צמודת קרקע.

בפרויקט זה החליטו הדיירים במהלך הביצוע להכניס חלון קטן נוסף באזור המסומן, על מנת לאפשר כניסת אור נוספת. העיריה לא התנגדה ואף לא דרשה היתר שינויים. בטופס 4 הנושא התגלה על ידי מהנדסי פיקוד העורף והפתרונות האפשריים היו החלפת דלת לדלת הדף ורסיסים 25 מ”מ (דלת כבדה ביותר, מאסיבית

ויקרה) או ביטול החלון. 3. שינוי שלכאורה משפר את המצב אך לא עומד בדרישות העדכניות. לדוגמה:

הקבלן רצה לחסוך על עלויות הדלת והחליט להתקין דלת הדף דירתית. הקבלן ידע שיש בעיה עם הגנה ולכן, בנה את המחיצה

הנדסת בנייה ותשתיות, גיליון 90, מרץ 2021

40

השקיעו זמן בלימוד הנושא ואפילו מומלץ להכין לעצמכם פנקס כיס קטן עם דגשים לזיהוי פרטי המסגרות. וכמובן, הפעילו את צוות התכנון שלכם, בדגש על יועץ המיגון, בכל נושא שקשור לשינויים. תהיה מוגן – זה פשוט!

*מיכאל ואטנמכר – חבר איגוד, תא הנדסה סיסמית, מהנדס מיגון בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ותואר שני בניהול מצבי חירום. משנה למנכ”ל ושותף בחברת א-ס.י.פ.ה. בעברו שירת במספר תפקידים בפיקוד העורף לרבות ניהול מערך המהנדסים, כתיבת תקנות וניהול פרויקט מיגון של תשתיות לאומיות. לאחר שחרורו הוביל פרויקט שיפור עמידות מפעלי חומ”ס במשרד להגנת

הסביבה. מיכאל מתמחה בתכנון מיגון אזרחי ורגולציית הבניה.

איגור סבצ’נקו – מהנדס מיגון, בעל תואר ראשון בהנדסת מיגון ותואר שני במנהל עסקים. שותף בחברת א-ס.י.פ.ה. בעברו שירת במספר תפקידים בפיקוד העורף לרבות תפקיד של ראש מדור מחקר ופיתוח. איגור מתמחה בחישובי מיגון, פיתוח מוצרי מיגון

וניתוח תכנון מיוחד.

א-ס.י.פ.ה בע”מ (I-C.E.P.A Ltd) היא חברה ישראלית העוסקת בתחום המיגון והמוכנות למצבי חירום. החברה נוסדה בשנת 2014 על ידי קצינים בכירים יוצאי פיקוד העורף.

הנדסת בנייה ותשתיות, גיליון 90, מרץ 2021 41

לבדוק את התכנון הכולל ולזהות פתרונות הגנה אחרים, שלא נדונו בתהליך התכנון המקורי. להציע פרט החלפת דלת ללא עקירת משקוף מקורי (הוזלה ישירה של אלפי שקלים והוזלה עקיפה של עשרות אלפי שקלים – שמירה על גמרים). להציע פתרון “אלגנטי” לצמצום פתח בחזית – פתרון זול ומהיר. למצוא חלופות נוספות.

לסיכום

דיברנו על טעויות נפוצות וזיהינו את המקור לטעויות אלה. מהנדס הביצוע הינו תפקיד בעל חשיבות עליונה להצלחת הפרויקט. לכן, הוא נדרש לידע במגוון תחומים, לרבות נושא מסגרות מגן.

הכתבה פורסמה בכתב העת המקצועי של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות: “הנדסת בנייה ותשתיות”, גיליון מס’ 90, מרץ 2021