ממ"מ / מרחב מוגן מוסדי

  • מרחב מוגן מוסדי הוא פתרון מיגון על פי תקן פיקוד העורף.
  • מבנה מוגן סטנדרטי בסיסי בהתאם לתקן.
  • בניה והתאמה לשטח נתון לרבות תכנון

ואישור פיקוד העורף.

מפרט טכני מרחב מוגן מוסדי :

  • בטון ב- 30 לפי תקן הג"א
  • דלת הדף מוסדית
  • חלון הדף מוסדית דור חדש
  • צנרת/חשמל/תקשורת עפ"י תקן פיקוד העורף 
סוג שטח נטו ניידת או

ב.במקום

חיבור

למוסד

מסגרות

מגן

חשמל ותקשרת הגנת

דלת

אישור

הגא

אביזר
ממ"מ 10/12/15 +/+ ללא מלאה כן כן כן כן
ממ"מ 10/12/15 +/+ כן מלאה כן כן כן כן
חינוך/רווחה מוסדות חינוך בהתאם לתקן פקע"ר ומשרד החינוך כן
רפואה מרחבים מוגנים ייעודיים למוסדות בריאות/מרפאות בחירום

 

ניתן להוסיף ריהוט יעודי למוסדות חינוך ורפואה